De Mediators

drs. Ali al Hadaui


drs. Ali al Hadaui, oprichter en eigenaar, (verbonden aan rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Holland, en Rotterdam) heeft een academische achtergrond als cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog.

Met meer dan duizend mediations op zijn conto weet hij de harten en de geesten van zijn cliënten voor zich te winnen om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen. Hij geeft trainingen voor mediators en overige professionals in conflicthantering zoals advocaten en rechters. Een tolk inschakelen hoeft meestal niet bij hem, want hij spreekt zeven talen (moedertalen Amazigh/Berbers en Marokkaans-Arabisch).

Naast mediator en trainer is hij ook gemeentelijke ombudsman voor de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten en vertrouwenspersoon bij Ajax.

mr. Barbara S. Abdoelkariem


mr. Barbara S. Abdoelkariem heeft tussen 1994 en 2002 op Aruba gewerkt als jurist voor de Arubaanse overheid. Sinds 2004 woont Barbara weer in Nederland en is zij werkzaam als jurist.

Tijdens mediations vindt Barbara het belangrijk dat de mensen die bij haar aan tafel zitten zich veilig voelen en dat hun verhalen serieus worden genomen. Partijen kunnen van Barbara verwachten dat zij een veilige omgeving creëert. Alle aspecten die belangrijk zijn, om tot een passende en wederzijds gedragen oplossing te komen, kunnen besproken worden. Niets is taboe. Wil je meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Sinds 2016 is Barbara geregistreerd als mediator en gespecialiseerd in arbeids-, familie-, zakelijke, buren en overheid mediation. Als trainer verzorgt ze trainingen in Nederland en op Aruba op het gebied van mediationvaardigheden. Wanneer partijen het Nederlands niet voldoende machtig zijn kan Barbara hen te woord staan in het Engels, Duits en Papiamento.

Ettina van der Aar

Ettina is Mediator, Trainer en Coach. Zij is een communicatie-en conflictspecialist en richt zich vooral op zakelijke en persoonlijke relaties. Zij is een Idealist die gelooft in saamhorigheid. Tegelijk is zij ook een realist en weet zij uit ervaring dat het leven niet altijd over rozen gaat.

Ervaring leert dat wij conflicten het liefst vermijden. Als conflictspecialist helpt zij mensen hun conflicten op te lossen, zodat zij die kunnen afsluiten en zich weer op de toekomst kunnen richten.

Zij probeert zoveel als mogelijk de taal van een ander te spreken, door vanuit haar hart oordeelvrij te luisteren. Zij heeft zich o.a. gespecialiseerd in familie-, arbeids- en mediation in premarital mediation. Alsmede in burenconflicten en mediations in strafzaken.

Ettina’s mooist gekregen compliment:

“Bij een enkeling past hun beroep als een handschoen om hun ziel, ik ben van mening dat jij daar één van bent.”

Zij straalt een natuurlijke rust, warmte en vertrouwen uit, hierdoor kunnen mensen zich bij haar makkelijk kwetsbaar opstellen en kunnen zij samen toewerken naar een oplossing die hen voldoening geeft.