drs. Ali al Hadaui

drs. Ali al Hadaui, oprichter en eigenaar, (verbonden aan rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Midden-Nederland, Noord-Holland, en Rotterdam) heeft een achtergrond als beleidsadviseur mediationvaardigheden bij de rijksoverheid en als gedragswetenschapper.

Met meer dan vijf honderd mediations op zijn conto weet hij de harten en de geesten van zijn cliënten voor zich te winnen om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen. Hij geeft trainingen voor mediators en overige professionals in conflicthantering zoals advocaten en rechters. Een tolk inschakelen hoeft meestal niet bij hem, want hij spreekt zeven talen (moedertalen Amazigh/Berbers en Marokkaans-Arabisch).

mr. Barbara S. Abdoelkariem

mr. Barbara S. Abdoelkariem heeft tussen 1994 en 2002 op Aruba gewerkt als jurist voor de Arubaanse overheid. Sinds 2004 woont Barbara weer in Nederland en is zij werkzaam als jurist.

Sinds 2016 is Barbara geregistreerd als mediator en gespecialiseerd in arbeids-, familie-, zakelijke, buren en overheid mediation. Als trainer verzorgt ze trainingen in Nederland en op Aruba op het gebied van mediationvaardigheden. Wanneer partijen het Nederlands niet voldoende machtig zijn kan Barbara hen te woord staan in het Engels, Duits en Papiamento.

Tijdens mediations vindt Barbara het belangrijk dat de mensen die bij haar aan tafel zitten zich veilig voelen en dat hun verhalen serieus worden genomen. Partijen kunnen van Barbara verwachten dat zij een veilige omgeving creëert. Alle aspecten die belangrijk zijn, om tot een passende en wederzijds gedragen oplossing te komen, kunnen besproken worden. Niets is taboe. Wil je meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

mr. A.M. (Nancy) de Jong

In 2008 voltooide mr. A.M. (Nancy) de Jong haar studie Nederlands recht aan de Vrije Universiteit. Daarna behaalde zij achtereenvolgens de postacademische opleiding tot Bedrijfsjurist, de opleiding tot Professioneel MfN-Mediator en diverse opleidingen op het gebied van personeel en organisatie. Zij heeft onlangs de postacademische leergang Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Na haar afstuderen is zij haar carrière begonnen bij een advocatenkantoor. Al snel kwam zij tot de conclusie dat het oplossen van een geschil door middel van een procedure bij de rechtbank in de meeste gevallen leidt tot een frustrerende uitkomst voor partijen. Zij besloot daarom het advocatenkantoor te verlaten en de opleiding tot mediator te volgen.

Na enkele jaren als mediator binnen de (semi) overheid werkzaam te zijn geweest, heeft zij zich als zelfstandig MfN mediator gevestigd. Zij richt zich volledig op mediations bij arbeidsconflicten. Dit kan zijn een conflict tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling. Nancy hecht veel waarde aan een balans tussen empathie en zakelijkheid.

Mocht u meer informatie willen over de werkwijze van Nancy, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Tenzile Erdal

Tenzile Erdal heeft meer dan 20 jaar ervaring in het internationaal ondernemingsrecht, daarnaast is zij MfN registermediator en heeft diverse specialisatie opleidingen afgerond op het gebied van mediation.

Zij is verbonden aan de rechtbanken Rotterdam, Den Haag en Utrecht en is gespecialiseerd in multiculturele-, nationale en internationale mediation in de gebieden van familie, arbeid en in Mediation in strafrecht.

Zij is lid van de Rotterdamse Mediators Associatie, het Internationaal Mediation Instituut, de Family Mediation Association te Istanbul, het Mediterranean Dispute Resolution Center te Izmir en is partner van Talya Mediation Dispute Resolution Center te Antalya.

Tenzile is zestalig. Haar multiculturele achtergrond stelt haar in staat om tijdens mediatietrajecten de achtergrond en beweegredenen van haar cliënten te begrijpen en mee te nemen in sturingen naar gedachte(s), richting(en) en tot oplossing(en) die voor alle partijen acceptabel is. De mens staat bij haar centraal of het nu om een nationaal of  internationaal zakelijk conflict gaat, of een conflict met een werkgever of binnen een familie.

Tenzile vertelt graag (vrijblijvend) meer over hoe zij partijen tot oplossingen beweegt.