Online en Hybride Mediation

Wat is online mediation?

De meeste mediations van Koek en Ei mediators vinden plaats op locatie. Echter, indien gewenst kan de mediation ook (deels) online worden gevoerd.

De mediators bij Koek en Ei Mediation zijn getraind om online mediations te voeren. We zijn er zeker van dat de meesten van u bekend zijn met online videobelapplicaties zoals Zoom, Teams etc.

Mensen denken vaak dat mediation het beste werkt wanneer partijen en de mediator elkaar persoonlijk ontmoeten. Het heeft ons echter aangenaam verrast hoe effectief mediation via videobellen kan zijn.

En het heeft ook voordelen. Sommige partijen kiezen voor online of hybride mediation omdat ze minder emotionele confrontatie ervaren door de fysieke afwezigheid van de andere partij.

Wat is hybride mediation?

Koek en Ei Mediation voert ook hybride mediations. Met hybride wordt bedoeld deels online en deels aan tafel.

De mediator spreekt de deelnemers eerst apart en in elkaars fysieke aanwezigheid. Vervolgens worden de gezamenlijke gesprekken online gevoerd.

De volgorde kan ook omgekeerd, namelijk dat de mediator de individuele gesprekken online voert en vervolgens de gezamenlijke gesprekken aan tafel doet.

Hoe werkt online mediation?

1

Zoomlink

Net als bij onze normale praktijk starten we het proces zodra u Koek en Ei Mediation heeft gekozen om te bemiddelen. Alle partijen krijgen een link toegestuurd en gaan online naar Zoom. U hoeft de Zoom applicatie niet downloaden op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

2

Start Mediation

Partijen worden apart ontvangen in een virtuele wachtkamer. Als alle deelnemers online aanwezig zijn legt de mediator het proces uit, zodat iedereen begrijpt hoe virtuele mediation werkt.

Indien nodig plaatst de mediator elke deelnemer in een eigen virtuele zaal. De mediator kan dan afzonderlijk met elke partij spreken en vervolgens de mediation plenair voortzetten.

3

Documenten

Indien nodig kunnen documenten worden weergegeven op het scherm. Zodra een schikking is bereikt en de gemaakte afspraken zijn opgesteld in een einddocument kan dit einddocument naar elke partij worden gestuurd ter ondertekening, scanning en afronding.

We zijn verheugd over hoe goed dit proces werkt. We bieden het u aan als een middel om in deze moeilijke en vreemde tijden partijen te helpen bij een efficiënte en kosteneffectieve manier om wederzijds gedragen oplossingen te bereiken.

We beantwoorden graag alle vragen die u hebt.