Referenties

Mediation en bemiddeling

Hoewel er honderden wetten bestaan, vele soorten geschillen zijn gewoon niet te verzamelen onder een rechtsvordering die u bij een rechter kunt brengen. Geschillen tussen familieleden, medewerkers, of buren zijn soms van dit type.

Gelukkig is mediation beschikbaar, zelfs wanneer rechtbanken dat niet zijn. Hieronder leest u praktijkvoorbeelden van mediations gevoerd onder de deskundige begeleiding van Koek en Ei Mediation.

Wegens de grote hoeveelheid aan (geslaagde) zaken komt Koek en Ei Mediation er niet aan toe om alle zaken tussen 2012 en nu hier samen te vatten. Laat deze bedrijvigheid u daarom aanmoedigen om uw kwestie bij Koek en Ei Mediation voor te leggen.

Koek en Ei Mediation begeleidt mediations op een zorgvuldige manier, ook wanneer er taalbarrières dreigen te ontstaan. Ali al Hadaui spreekt zeven talen en een dialect. Collega-mediators schakelen hem graag in om taalbarrières te doen overbruggen.

Voorbeelden eigen mediations

 • Rechtbank Rotterdam verwijst ouders naar mediation. Gedurende het gesprek is duidelijk dat er bij de ouders een heleboel oud zeer is. Gedurende de mediation hebben de ouders tranen gelaten maar ook gelachen. In de laatste mediation bijeenkomst nemen ze afscheid van elkaar als partners en verwelkomen ze elkaar opnieuw als ouder van hun kinderen in hun leven. De mediation is geslaagd. (Rotterdam, september 2021)
 • Een stel wil scheiden. Ze hebben een minderjarig kind en willen een ouderschapsplan laten opstellen. Ook willen ze in mediation bespreken wie in de echtelijke woning blijft wonen, hoe de inboedel en de schulden worden verdeeld. Na twee gesprekken zijn ze eruit. Een week later ondertekenen ze het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. De mediation is geslaagd. (Den Haag, juni 2021)
 • Een interim directeur krijgt de opdracht van de raad van bestuur om schoon schip te maken. Volgens de directeur heeft de verkoopafdeling te lang geprofiteerd van bepaalde privileges. Een gezonde voortzetting van het bedrijf komt daardoor in gevaar. Deze privileges trekt hij in. De manager verkoopafdeling is in alle staten. Na vijf gezamenlijke gesprekken tussen de directeur en de manager komen ze tot een gezamenlijk gedragen overeenkomst. Verbinding, wederkerigheid en respectvolle communicatie staan aan de voet van een nieuwe samenwerking. Deze mediation is geslaagd (januari 2020, Zuid Holland)
 • Een werknemer valt op vanwege een opvallend frequent en langdurig verzuim. De werkgever is van mening dat niet alle ziektemeldingen voort komen uit de chronische aandoening van de werknemer. Het werkplezier van de werknemer is in de afgelopen sterk gedaald. De werknemer stelt dat bepaalde toezeggingen voor promotie zijn tegengehouden door zijn nieuwe leidinggevende. Partijen beëindigen de dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst. Deze mediation is geslaagd (Flevoland, mei 2018)
 • Een hoogsensitieve werknemer valt uit vanwege hoge bloeddruk en bindweefselvorming in haar lichaam. Door deze uitval herbeleeft zij onverwerkte herinneringen uit haar jeugd en triggert het een negatieve reactie richting haar leidinggevende. De werkgever vindt dat de leidinggevende onacceptabel gedrag richting de werknemer heeft vertoond. De werkgever en de werknemer tekenen een vaststellingovereenkomst met als uitkomst een outplacementtraject. Deze mediation is geslaagd (Utrecht, januari 2018)
 • Twee jongemannen huren ieder voor zich een eigen kamer in een appartement. Irritaties en frustraties maken dat ze een woordenwisseling met elkaar krijgen en dat er schade aan een deur is ontstaan. Beiden doen aangifte van mishandeling en vernieling. De officier van justitie stelt mediation en beide heren stemmen in. Partijen geven aan vrede te hebben met de uitkomst. Deze mediation is geslaagd. (Zuid-Holland, juni 2016)
 • Een man heeft zijn kind erkend maar een erkenning geeft hem niet automatisch gezag. De rechter stelt mediation voor om de kwesties van gezag en kinderalimentatie onderling op te lossen. De vader en de moeder stemmen in. Deze mediation is geslaagd (Zuid-Holland, maart 2016)
 • Een gescheiden man dient via zijn advocaat een verzoek aan de rechter om zijn omgangsregeling met zijn drie minderjarige kinderen vast te leggen. De rechter stelt mediation voor. De vader en de moeder komen een omgangsregeling overeen. Deze mediation is geslaagd (Zuid-Holland, mei 2016)
 • Een medewerker in de olie en gas industrie krijgt een nieuwe leidinggevende. Een ‘incompatibilite d’humeur’ tussen de medewerker en deze leidinggevende maakt dat de medewerker zijn toekomst bij dit bedrijf heroverweegt. De werknemer en de werkgever lijken het eens te zijn over de voorwaarden van de beëindiging van het dienstverband. Deze mediation is geslaagd. (Utrecht, mei 2016)
 • Gedurende de dertig jaren dat een werknemer bij dezelfde werkgever werkt is het altijd koek en ei geweest. Totdat de werknemer, ook vanwege privé omstandigheden, de tempo van zijn eigen werkzaamheden niet meer kon bijhouden. Werkgever stelt beëindiging van de dienstverband voor. Deze mediation is geslaagd. (Noord-Holland, april 2016)
 • Een werknemer in de modesector wordt tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard door een ernstige ziekte. Tijdens de re-integratie ontstaan er misverstanden en worden er over weer aannamen gedaan. Vanwege een arbeidsrelationeel geschil wordt er een mediationtraject ingezet. De werknemer en werkgever worden het eens over de voorwaarden voor de beëindiging van het dienstverband. (Gelderland, februari 2016)
 • Een bestuur van een maatschappelijke organisatie en een wethouder met net iets andere agenda’s willen samenwerken aan een identiek doel. Koek en Ei Mediation begeleidt het proces om te komen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing. De weg er naartoe is minstens zo belangrijk als de eindbestemming. De partijen zijn weer ‘on spreaking terms’. Deze procesbegeleiding is geslaagd. (Kop van Noord Holland, augustus 2015)
 • Een jongen nodigt zijn vrienden uit bij hem thuis. Er komt een einde aan samen gezellig drinken wanneer één van zijn gasten doordraait en huisraad en deuren vernielt. De ouders doen aangifte tegen de jongen. Tijdens de mediation biedt de dader zijn excuses aan de ouders en komen ze tot een schadevergoeding. Deze mediation is geslaagd. (Alkmaar, juli 2015)
 • Een medewerker van een ambassade raakt overspannen omdat zij niet gediend is van de omgangsvormen met haar leidinggevende. Zij denkt dat de ambassade tegen haar zin in haar de laan uit wil sturen. De ambassade denkt dat ze uit is op een fikse ontslagvergoeding. De mediation brengt vertrouwen en brengt de focus op de gemeenschappelijke wens dat ze blijft. De wederzijdse uitgesproken waardering maakt ruimte voor afspraken over re-integratie. Deze mediation is geslaagd. (Den Haag, mei 2015)
 • Een leidinggevende vindt dat één van zijn medewerkers te veel op zijn stoel is gaan zitten terwijl de medewerker in kwestie van mening is dat de eigen interventies voornamelijk ten goede van het bedrijf komen. De medewerker meldt zich ziek na een waarschuwing. De mediation zorgt ervoor dat de werknemer en werkgever afspraken kunnen maken over de re-integratie. Deze mediation is geslaagd. (Purmerend, april 2015)
 • Een student vindt dat er sprake is van discriminatie bij een hoger onderwijsinstelling en klaagt bij verschillende instanties, ook bij de Inspectie van het Onderwijs en de media. Het bestuur van de hoger onderwijsinstelling wil deze zaak in kleine proporties houden zodat het niet de spuigaten uitloopt. De zaak is genormaliseerd. (Utrecht, maart 2015)
 • Een Belgisch bedrijf gaat een projectpartnerschap aan met een Senegalees bedrijf. De gezamenlijke investering bedraagt ruim één miljoen euro. De eigenaren van de bedrijven raken verwikkeld in meningsverschillen en willen onderzoeken wat er nodig is om hun samenwerking voort te zetten of om netjes uit elkaar te gaan. Deze mediation is geslaagd. (Brussel, februari 2015)
 • Een minderjarige maakt zich schuldig aan enkelvoudige mishandeling. De veroorzaker wil zijn spijt betuigen tegenover het slachtoffer en het slachtoffer gaat akkoord. Het slachtoffer legt aan veroorzaker uit dat de gevoelens ontstaan door het incident doorwerken in zijn privé leven. Beiden kijken naar de gevolgen, de motieven en de vragen rondom het delict. Met als resultaat, een bijdrage aan herstel en schuldverwerking. Deze mediation is geslaagd. (Purmerend, januari 2015)
 • Een ruzie tussen kinderen loopt op wanneer de ouders zich ermee bemoeien. De politie wordt erbij gehaald want de spanningen in de straat lopen op. De ouders geven toe dat het nooit zover had mogen komen en laat de boel de boel. De mediation is geslaagd. (Den Haag, juli 2014)
 • Een exploitant van een snackbar en diens bovenburen liggen met elkaar in de clinch. Beide partijen staan open voor mediation. Deze mediation is geslaagd. (Amsterdam, juni 2014)
 • Een jongeman doet aangifte van bedreiging met de dood tegen een medewerker van een woningcorporatie. In de mediation wisselen ze hun ervaringen uit en worden de verwijten over en weer kenbaar gemaakt. Ze luisteren naar elkaar en nemen kennis van elkaars belevingen en standpunten. Partijen stellen gezamenlijk vast dat de zaak op deze manier naar tevredenheid is besproken en afgewikkeld en dat beiden geen behoefte hebben aan verdere strafvervolging. Mediation is geslaagd. (Utrecht, juni 2014)
 • Een vader heeft moeite met de vriend van zijn dochter. De vriend heeft moeite met haar vader. Er worden over en weer aangiften gedaan van bedreiging. De rode draad in hun schriftelijke overeenkomst is dat de dochter cq. vriendin zelf bepaalt hoe zij haar leven inricht. Mediation is geslaagd. (Leiden, mei 2014)
 • Nabestaanden van een slachtoffer bezoeken een penitentiaire inrichting voor een herstelbemiddelingsgesprek met de dader. De dader biedt zijn excuses aan de nabestaanden. De nabestaanden accepteren zijn excuses en wensen de dader alle goeds. Aan Koning Willem-Alexander heb ik in persoon dit voorbeeld gebruikt en uitgelegd wat voor impact dit soort gesprekken hebben op de partijen en uiteindelijk op de maatschappij. (Hoogeveen, augustus 2013)
 • In een bezoekregeling staan alle afspraken voor de omgang met de niet-verzorgende ouder en de gezamenlijke kinderen. Beide ouders menen dat eerdere afspraken niet worden nagekomen mede omdat er mettertijd veel is veranderd. De bezoekregeling wordt herschreven en goedgekeurd door beide ouders. (Den Haag, februari 2013)
 • In een team van drie werknemers ontstaan misverstanden en miscommunicaties. De leidinggevende stelt voor om mediation in te zetten. De drie collega’s stemmen daarmee in. Gedurende de mediation wordt de kou uit de lucht gehaald. Er wordt openhartig gecommuniceerd en alle medewerkers brengen aan tafel actief hun belevenissen van de kwestie in. Het onderling vertrouwen is broos maar de relaties tussen de medewerkers zijn genormaliseerd. (Amsterdam, december 2012)
 • Partij A stopt met zijn maandelijkse VVE bijdragen. Partij B, tevens voorzitter van de VVE, begrijpt dat er meer is dan wat het oog ziet alleen wat is haar nog onduidelijk. Als mediator krijg ik beide partijen bereid om met elkaar het gesprek aan te gaan. Uiteindelijk maken ze nieuwe afspraken waar zij zich allebei in kunnen vinden. Mediation is geslaagd. (Den Haag, november 2012)